ЕФЕКТИВНОСТ НА РАБОТАТА И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА

Как да намерите оптималното съотношение между ефективност на работата и удовлетвореност на персонала? Ето няколко практични съвета.

ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ ЗА ВИСОКА МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА

Темата за мотивацията на персонала се дискутира интензивно в публичното пространство. Публикуват се статии с интересни и практични съвети от специалисти в тази област, издават се книги… В същото време, в практиката на българските организации са малцина онези мениджъри, които полагат реални и целенасочени усилия за по-висока мотивация на своите служители.

КАК ДА БЪДЕМ ЛИДЕРИ

1. Лидерите неуморно осъвременяват екипа си, използват всяка среща като възможност да оценяват, да наставляват и да изграждат самоувереност.

Трябва да инвестирате огромна част от времето и енергията си като лидер в три дейности: